Η Εταιρία

Ξεκινήσαμε το 1993, με εισαγωγές ωδικών πτηνών και την χοντρική τους διάθεση σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνοντας συνεχώς ανοδική πορεία, το 2007 μεταφερθήκαμε σε νέες, μεγαλύτερες  εγκαταστάσεις στην περιοχή λαχανογοράς. Εκτοτε, η Petexperts επεκτάθηκε δυναμικά και σε πολλούς άλλους τομείς που αφορούν τα κατοικίδια, φτάνοντας το 2011 να μεταφερθούμε εκ νέου στις νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, εμβαδού 500 τ.μ., και είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε κάθε ανάγκη της αγοράς των κατοικιδίων στην Ελλάδα.

Copyright © 2011 Pet Experts | All rights reserved

Powered by
Softways S.A.